Розклад занять форум

Відділи

 Інформаційно-методичний відділ  Комунального закладу "Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської області"

palienko

Завідувач відділу - відмінник освіти України Палієнко Тетяна Володимирівна

    Мозковим центром Палацу є методична служба, яка здійснює науково-методичний супровід освітнього процесу, координує, спрямовує і вдосконалює роботу педагогічного колективу.

   На сьогоднішній день у відділі працюють:

 • Палієнко Тетяна Володимирівна - відмінник освіти України, завідувач відділу;
 • Онуфрієнко Лариса Олексіївна - відмінник освіти України, практичний психолог І категорії;
 • Швець Оксана Іванівна - методист І категорії;
 • Хоріщенко Наталія Володимирівна - методист І категорії;
 • Березич Юлія Володимирівна - методист;
 • Збронська Ольга Валеріївна - методист.

   У відділі функціонує 2 гуртки та ведеться індивідуальна робота з особливими дітьми:

На базі методичного відділу працює школа педагогічної майстерності "Світоч", школа молодого педагога "Сходинки до майстерності", постійно проводяться методичні виставки, семінари, тиждень молодого педагога, круглі столи з питань позашкільної освіти. Методисти вивчають, узагальнюють і пропагують кращий досвід роботи керівників дитячих об′єднань Палацу. Методична продукція щороку поповнюється новими збірками рекомендацій, сценаріїв виховних заходів, методичних розробок, добірок тощо.

    Методисти є керівниками відкритих комплексних програм: "Традиція", "Етика і психологія", "Лідер", "Дивоцвіт", "Кругозір", "Родина", "Батьківщина. Рідний край", "Ідеал", програми "Ми - здорове покоління", інформаційної служби "Правовий простір".

   В 2015-2020р.р. колектив Палацу працює над проблемою "Виховання громадянина-патріота в позашкільному навчальному закладі".

   На сьогодні у Палаці втілюється в життя 9 виховних проектів, якими опікуються методисти, надаючи посильну допомогу керівникам гуртків, а саме:

 •  "Бути здоровим - це модно, бути успішним - це класно, бути творчим - це актуально!" - проект масового відділу, керівник - завідувач масового відділу Зубенко С.В.;
 • "Територія творчості" - проект відділу прикладного мистецтва, керівник - завідувач відділу прикладного мистецтва Дегтярь Т.О.;
 • "Зберемо воєдино всю нашу родину", керівник - методист Швець О.І.;
 • "Скарби народної творчості" - проект художнього відділу, керівник - завідувач художнього відділу Котенко В.О.;
 • "Чарівна сила мистецтва" - проект гуртка "Юний дизайнер", керівник Нестеренко О.Б.;
 • "Особистість", керівник - практичний психолог Онуфрієнко Л.О.;
 • "Екскурсійна діяльність у гуртку як ефективна форма виховного процесу" - проект гуртка англійської мови "Малятко" та гуртка "Словограй", керівники Палієнко Т.В., Швець О.І.;
 • "Той, хто бере, - наповнює долоні, той, хто дає, - наповнює серця";
 • освітньо-виховний проект з громадянсько-патріотичного виховання "Моя країна - Україна, Полтавщина - душа країни", керівник - методист Хоріщенко Н.В.

    Психологічний супровід освітнього процесу в Палаці здійснює практичний психолог - відмінник освіти України Онуфрієнко Лариса Олексіївна.

    Робота практичного психолога спрямована на підвищення психологічної компетентності всіх учасників освітнього процесу.

    Професійні дії праактичного психолога реалізуються у таких основних напрямах роботи:

 •  діагностика;
 • психологічна експертиза;
 • психологічна прогностика;
 • консультативно-методична допомога;
 • психолого-педагогічна корекція;
 • соціальна реабілітація;
 • психологічна просвіта.

    З метою підвищення культури сімейного виховання працює Школа батьківства.

 

 

 

 

 

 

 

emblema metod viddil
Освітня діяльність відділу
2018-2019н.р.
 
 

 Відділ прикладного мистецтва Комунального закладу "Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської області"

001

Завідувач відділу - Зубенко Світлана Василівна

    У масовому відділі працює 7 гуртків художньо-естетичного, технічного та спортивного спрямування:

    У відділі працює 6 педагогів, серед них 1  має педагогічне звання "керівник гуртка - методист".

    Мета діяльності масового відділу:

 • пошук і надання підтримки здібним, обдарованим і талановитим дітям та учнівській молоді;
 • організація змістовного дозвілля дітей та юнацтва з урахуванням осоистих та колективних інтересів;
 • пошук нових форм організації змістовного дозвілля підростаючого покоління;
 • стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку вихованців;
 • задоволення потреб дітей та юнацтва в творчій самореалізації;
 • популяризація та пропаганда розвиваючих дозвіллєвих програм для дітей та юнацтва.

    Основні завдання діяльності масового відділу:

 • організація та проведення якісних виховних, пізнавальних, розважальних заходів та організація змістовного дозвілля для вихованців та школярів міста;
 • реалізація системи виховної роботи через навчально-виховний проект "Бути здоровим - це модно, бути успішним - це класно, бути творчим - це актуально!";
 • створення умов для розвитку національно свідомого, життєво компетентного, толерантного громадянина-патріота;
 • залучення батьківської громадськості до активної участі у житті відділу, організації змістовного дозвілля.

Діяльність масового відділу за основними напрямами

Освітня діяльність:

 •  розробка навчальних програм керівниками гуртків відділу;
 • проведення навчальних занять, виховних та масових заходів;
 • впровадження в роботу відділу освітніх проектів;
 • участь вихованців гуртків відділу в конкурсах та змаганнях різного рівня.

 Методична робота:

 • розробка керівниками гуртків відділу методичних рекомендацій та систематизація методичних матеріалів за напрямками діяльності гуртків;
 • участь педагогічниї працівників відділу в семінарах міського, обласного, всеукраїнського рівнів, методичних об′єднаннях за напрямком діяльності гуртка.

Організаційна робота:

 • організація та проведення якісних виховних заходів та змістовного дозвілля для вихованців Палацу та дітей міста.

Масовий відділ, в процесі реалізації покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими відділами Палацу, міським методичним кабінетом, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями, іншими позашкільними навчальними закладами.

Опікуючись проблемою оновлення форм і змісту освітнього процесу в позашкільному закладі, педагогічний склад масового відділу зосередив увагу на проектній діяльності як ефективній формі розвитку творчої особистості.

Навчально-виховний проект масового відділу "Бути здоровим - це модно, бути успішним - це класно, бути творчим - це актуально!"

     Мета проекту:

 • популяризація і пропаганда здорового способу життя серед вихованців Палацу;
 • запобігання негативним проявам серед дітей, підлітків та молоді;
 • розширення світогляду вихованців Палацу в області соціального, фізичного, психологічного, духовного здоров′я, безпечної поведінки та раціонального харчування;
 • використання отриманих знань у реальному житті;
 • виховання у дітей відповідального ставлення до власного здоров′я;
 • виявлення та підтримка талановитої молоді.

    Завдання проекту:

 • набуття та засвоєння вихованцями Палацу нових знань про здоровий спосіб життя;
 • підвищення рівня інформованості з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, захворювань на ВІЛ/СНІД, інфекцій, що передаються статевим шляхом тощо;
 • популяризація технологій навчання за методом "рівний-рівному" щодо формування здорового способу життя;
 • виявлення, обмін і розповсюдження кращого досвіду з профілактики запобігання негативним проявам серед вихованців Палацу засобами мистецтва, використовуючи їх вокальні, хореографічні, художньо-спортивні здібності;
 • впровадження нових форм "здорового дозвілля" дітей, підлітків і молоді.

 Заходи проекту:

 • тиждень здоров′я (передбачає проведення вікторин, відеорепортажів, квестів, флешмобів, конкурсних, пізнавальних та розважальних програм з популяризації і пропаганди здорового способу життя серед вихованців Палацу та їх батьків).

 Вихованці гуртків масового відділу постійні переможці міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів та змагань.

emblema masoviy viddil
 

 Відділ прикладного мистецтва Комунального закладу "Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської області"

003

Завідувач відділу - Дегтярь Тетяна Олексіївна

    У відділі прикладного мистецтва працює 9 гуртків художньо-естетичного спрямування:

    У відділі працює 10 педагогів, серед них: 1 відмінник освіти України, 1 Народний майстер, 2 педагоги мають педагогічне звання "керівник гуртка - методист".

    Мета діяльності відділу прикладного мистецтва - забезпечення належних умов для розвитку інтелектуальних та творчих здібностей вихованців, їх професійного самовизначення, формування інтересу до народної творчості та національного мистецтва, організація освітнього процесу відділу, проведення виставкової діяльності в Палаці та місті.

    Основні завдання діяльності відділу прикладного мистецтва:

 • впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних педагогічних технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;
 • створення умов для розвитку інтелектуальних, творчих, моральних якостей особистості вихованців та їх професійного самовизначення;
 • проведення виставкової діяльності;
 • розвиток педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників;
 • участь педагогічних працівників відділу прикладного мистецтва у фахових конкурсах за напрямком діяльності гуртка.

Діяльність відділу прикладного мистецтва за основними напрямами

Навчально-виховна робота:

 •  розробка навчальних програм керівниками гуртків відділу;
 • проведення навчальних занять, виховних та масових заходів;
 • виставкова діяльність;
 • впровадження в роботу відділу навчально-виховних проектів.

 Методична робота:

 • розробка керівниками гуртків відділу методичних рекомендацій та систематизація методичних матеріалів за напрямками діяльності гуртків;
 • розробка положень про конкурси з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва;
 • випуск власної методичної продукції;
 • участь педагогічних працівникі відділу в семінарах міського та обласного рівнів, методичних об′єднаннях за напрямком діяльності гуртків;
 • проведення творчих майстерень, майстер-класів для вихованців Палацу, школярів міста, для керівників гуртків образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва міста та області.

    Відділ прикладного мистецтва, в рамках реалізації покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими відділами Палацу, міським методичним кабінетом, вищими та середніми навчальними закладами міста, музеями, бібліотеками тощо.

   На базі відділу прикладного мистецтва Палацу діє школа передового педагогічного досвіду для керівників гуртків відділу, метою та завданнями роботи якої є:

 • активізація роботи з обміну передовим педагогічним досвідом серед керівників гуртків відділу прикладного мистецтва;
 • надання методичної допомоги керівникам гуртків з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва;
 • проведення майстер-класів;
 • організація наставництва.

Навчально-виховний проект відділу прикладного мистецтва "Територія творчості"

    Проектна діяльність - це спосіб ефективного планування ідеї для досягнення найбільш оптимального результату.

   Мета навчально-виховного проекту відділу прикладного мистецтва "Територія творчості" - вдосконалення системи навчально-виховної роботи відділу прикладного мистецтва Палацу, яка б сприяла формуванню всебічно та гармонійно розвиненої особистості.

    Завдання проекту: створення ефективного простору для реалізації креативних ідей, пошуку нових шляхів творчого розвитку особистості, забезпечення умов для самореалізації вихованців, виховання патріотично спрямованої особистості.

 Заходи проекту:

 • тиждень дитячої творчості "Арт-мозаїка" (виставка творчих робіт вихованців відділу прикладного мистецтва, конкурс з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва "Палітра творчості");
 • творчі майстерні, майстер-класи для педагогів, майстер-класи для вихованців (майстер-класи "Творчі батьки - творчим дітям").

 Вихованці відділу прикладного мистецтва Палацу - переможці всеукраїнських, обласних та міських конкурсів з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

 

emblema viddil pr mist
 

 Художній відділ Комунального закладу "Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської області"

kotenko

Завідувач відділу - 
Котенко Віталій Олексійович

    В художньому відділі працює 18 гуртків художньо-естетичного спрямування:

    У відділі працює 17 керівників та 3 акомпаніатори, серед яких: 1 Заслужений працівник освіти України, 2 відмінники освіти України, 2 мають педагогічне звання "керівник гуртка - методист", 2 художніх керівники.

 Основними завданнями педагогів художнього відділу є:

 •  вдосконалення організаційних форм, методів і засобів освітнього процесу;
 • підтримка та розвиток обдарованих дітей, створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця;
 • виховання ціннісного ставлення дітей до соціального оточення та самого себе, національно свідомого, життєво компетентного, толерантного громадянина-патріота;
 • вдосконалення освітнього процесу, який грунтується на традиціях рідного краю та держави;
 • виховання національної свідомості та самосвідомості, збереження родинних традицій, залучення дітей до народних традицій, звичаїв, обрядів;
 • розвиток музичних здібностей вихованців, формування естетичних поглядів і професійних навичок;
 • створення атмосфери творчго пошуку, сучасних механізмів виховного простору;
 • впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій.

Діяльність художнього відділу за основними напрямами

Навчально-виховна робота:

 •  розробка навчальних програм керівниками гуртків відділу;
 • проведення навчальних занять, виховних та масових заходів;
 • концертна діяльність;
 • впровадження в роботу відділу навчально-виховних проектів.

   Керівниками гуртків відділу разом з вихованцями проводяться різні форми роботи: тестування, родинні свята, вечори-портрети, години спілкування, зустрічі з цікавими людьми, творчий конкурс "Зоряний калейдоскоп", тематичні заняття, спільні виховні заходи з батьками, конкурси, розважально-пізнавальні програми, подорожі до джерел рідної культури, усні журнали, звітні концерти, музичні вітальні тощо.

 Методична робота:

 • розробка керівниками гуртків відділу методичних рекомендацій та систематизація методичних матеріалів за напрямками роботи гуртків;
 • випуск власної методичної продукції;
 • участь педагогічних працівників відділу в семінарах міського та обласного рівнів, методичних об′єднаннях за напрямком діяльності;
 • проведення майстер-класів для керівників гуртків художньо-естетичного спрямування

   Навчально-виховний проект художнього відділу "Українські народні традиції"

    Проектна діяльність - це спосіб ефективного планування ідеї для досягнення найбільш оптимального результату.

   Керівникам музичних класів Кретович Н.І., Коломацькою Т.П., Ніколенко Т.І., керівниками вокальних ансамблів Котенком В.О., Вараховбою Т.В., акомпаніатором Шапликою Т.А. започатковано і, разом з вихованцями, успішно впроваджується в життя виховний проект відділу "Українські народні традиції".

    Мета проекту:

 • розширити знання дітей про календарно-обрядові свята України;
 • прищеплювати інтерес до історії, культури, традицій і звичаїв українського народу;
 • залучати вихованців до пошукової роботи.

   Потрібно відмітити, що діти із задоволенням беруть участь в пошуках нової інформації про те чи інше свято українського народу.

    Основним показником результативності роботи педагогів та творчих колективів відділу є досягнення вихованців, тому для гуртків відділу створено максимально комфортні умови для самореалізації вихованців через проведення конкурсів, змагань, концертів, участі у міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах дитячої творчості.

emblema hud viddil
Joomla SEF URLs by Artio
Давайте спілкуватися!