Художній відділ Комунального закладу "Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради"

kotenko

Завідувач відділу - 
Котенко Віталій Олексійович

    В художньому відділі працює 18 гуртків художньо-естетичного спрямування:

    У відділі працює 17 керівників та 3 акомпаніатори, серед яких: 2 Заслужених працівники освіти України, 2 відмінники освіти України, 2 мають педагогічне звання "керівник гуртка - методист", 2 художніх керівники.

 Основними завданнями педагогів художнього відділу є:

 •  вдосконалення організаційних форм, методів і засобів освітнього процесу;
 • підтримка та розвиток обдарованих дітей, створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця;
 • виховання ціннісного ставлення дітей до соціального оточення та самого себе, національно свідомого, життєво компетентного, толерантного громадянина-патріота;
 • вдосконалення освітнього процесу, який грунтується на традиціях рідного краю та держави;
 • виховання національної свідомості та самосвідомості, збереження родинних традицій, залучення дітей до народних традицій, звичаїв, обрядів;
 • розвиток музичних здібностей вихованців, формування естетичних поглядів і професійних навичок;
 • створення атмосфери творчго пошуку, сучасних механізмів виховного простору;
 • впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій.

Діяльність художнього відділу за основними напрямами

Навчально-виховна робота:

 •  розробка навчальних програм керівниками гуртків відділу;
 • проведення навчальних занять, виховних та масових заходів;
 • концертна діяльність;
 • впровадження в роботу відділу навчально-виховних проектів.

   Керівниками гуртків відділу разом з вихованцями проводяться різні форми роботи: тестування, родинні свята, вечори-портрети, години спілкування, зустрічі з цікавими людьми, творчий конкурс "Зоряний калейдоскоп", тематичні заняття, спільні виховні заходи з батьками, конкурси, розважально-пізнавальні програми, подорожі до джерел рідної культури, усні журнали, звітні концерти, музичні вітальні тощо.

 Методична робота:

 • розробка керівниками гуртків відділу методичних рекомендацій та систематизація методичних матеріалів за напрямками роботи гуртків;
 • випуск власної методичної продукції;
 • участь педагогічних працівників відділу в семінарах міського та обласного рівнів, методичних об′єднаннях за напрямком діяльності;
 • проведення майстер-класів для керівників гуртків художньо-естетичного спрямування

   Навчально-виховний проєкт художнього відділу "Українські народні традиції"

    Проєктна діяльність - це спосіб ефективного планування ідеї для досягнення найбільш оптимального результату.

   Керівникам музичних класів Кретович Н.І., Коломацькою Т.П., Ніколенко Т.І., керівниками вокальних ансамблів Котенком В.О., Вараховбою Т.В., акомпаніатором Шапликою Т.А. започатковано і, разом з вихованцями, успішно впроваджується в життя виховний проект відділу "Українські народні традиції".

    Мета проєкту:

 • розширити знання дітей про календарно-обрядові свята України;
 • прищеплювати інтерес до історії, культури, традицій і звичаїв українського народу;
 • залучати вихованців до пошукової роботи.

   Потрібно відмітити, що діти із задоволенням беруть участь в пошуках нової інформації про те чи інше свято українського народу.

    Основним показником результативності роботи педагогів та творчих колективів відділу є досягнення вихованців, тому для гуртків відділу створено максимально комфортні умови для самореалізації вихованців через проведення конкурсів, змагань, концертів, участі у міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах дитячої творчості.

emblema hud viddil