viryovkin

Керівник гуртка -  
Вірьовкін Віктор Михайлович

Розклад занять: 
Понеділок 16:00-18:00; Вівторок 16:00-19:00
Неділя 10:00-15:00

Радіотехніка та електронне конструювання - це найцікавіший вид дитячої та юнацької науково-технічної творчості. Гурток надає широкі можливості для розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів. На заняттях радіотехнічного гуртка, юні аматори отримують початкові знання з електроніки і радіотехніки, набувають певних практичних знань розрахунку та монтажу електричних кіл, складання електричних і радіоелектронних схем, обробки конструкційних матеріалів. Об′єм набутих тут гуртківцями теоретичних знань та практичних умінь сприяє успішному виконанню робіт, пов′язаних з побудовою функціонально діючих технічних саморобок та діючих технічних пристроїв. Тому поряд з проектними, розрахунково-графічними та іншими видами конструкторських робіт, великої питомої ваги набувають технологічні, монтажно-складальні, налагоджувальні операції, експлуатаційні випробування. Учні радіотехнічного гуртка знайомляться з основами дизайну в технічному конструюванні, вимогами ергономіки до технічних об′єктів та ін.

Значний внесок у розвиток радіотехніки та радіоелектроніки в нашій країні внесли радіоаматори. Їх умілими руками сконструйовано багато різноманітних приладів для народного господарства, медицини, науки, техніки, культури. 

Серед радіоаматорів багато є і юних, які займаються улюбленою їм справою на гуртках. Вивчаючи основи радіоелектроніки, вони конструюють приймачі, підсилювачі та інші прилади.

Віктор Михайлович розглядає як самодіяльне об′єднання школярів, які бажають в години дозвілля навчитися самим будувати радіоприймачі та інші радіоконструкції, вивчати та розуміти основи радіоелектроніки. Завдання керівника гуртка - задовольнити і розвинути інтереси гуртківців до радіотехніки.

Займаючись у гуртку, вихованці озброюються теорією і практикою з електроніки і радіотехніки, набувають навички поводження з інструментами, з вимірювальною апаратурою, вчаться читати і креслити електронні схеми, знайомляться з простими технологічними процесами, конструюють. 

 Творчість - це талант, плюс наполеглива, важка, але радісна праця. Розкрити цей талант, навчити розуміти радість такої праці - одне з основних завдань нашого гуртка. Мета його - забезпечити опанування вихованцями елементів майстерності, це розвиток пам′яті, мислення, фантазії, створення можливостей для самовираження; виховання культури поведінки; розширення і поглиблення знань про навколишній світ. Процес гурткової роботи спрямований не тільки на набуття учнями певних знань та мінь, а й на формування в них інтересу до творчої та технічно-наукової діяльності і розвитку їхніх здібностей. 

Кожна дитина має до чогось певні здібності, кожен учень має в певній мірі талант, в кого менше, в кого більше відкритий, але він є. Завдання гуртка - відшукати хоча б найменші пагінці таланту та відкривши, розвивати їх.