Заняття ШПМ "Світоч" з теми: "Бюро педагогічних знахідок "Сучасні педагогічні технології"

Реформування освіти в Україні зумовило корінні зміни в освітньому процесі. Цілі й завдання, які стоять перед освітянами сьогодні, вимагають упровадження не лише нових педагогічних технологій, методів і прийомів, а й форм організаії навчання. Нові форми навчання розвивають і нові відношення між керівником гуртка і вихованцем, нові суб'єкт-суб'єктні стосунки. 

Педагогічну технологію можна розглядати як впорядковану систему дій, виконання якої призводить до досягнення поставленої мети, або як системний метод створення, впровадження і визначення цілого процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів (ЮНЕСКО). Отже, педагогічна технологія функціонує і як наука, що досліджує раціональні шляхи навчання, і як система способів, принципів і регулятивів, які застосовуються у навчанні, і як реальний процес навчання.

Педагогічна технологія - це продумана в деталях модель спільної педагогічної діяльності з проєктування, організації і проведення навчального процесу з обов'язковим застосуванням комфортних умов викладача та учнів.

Професія педагога - професія творча. Саме від рівня інтелектуального потенціалу педагогічного працівника, його вміння творчо мислити і втілювати свої задуми у життя залежить кінцевий результат розвитку вихованців. Отже, чим вищою є креативність педагогічного працівника, тим більше шансів для розвитку творчго потенціалу в дітей. До речі, педагогічний працівник сьогодні має можливість не лише ознайомитися з природою та специфікою процесу креативності, а й підняти ей рівень у себе, навчитися розвивати креативність своїх вихованців.

Перед методистами нашого закладу, як і перед всією сучасною освітою, стоїть завдання пошуку нових видів і форм організації навчання дорослих. Умовою якості та доступності методичних послуг є формування гнучкої структури методичної роботи. 

Тому сьогоднішнє заняття ШПМ "Світоч" я пропоную вам провести у вигляді вебквест технології, яка є однією з технологій, що інтегрує проєктну, ігрову та інформаційну діяльність.

Тож, прошу вас мандрувати далі:ТИСНІТЬ ЦЕ ПОСИЛАННЯ!