Аналіз результатів діяльності педагогічного колективу закладу по реалізації програми роботи Палацу над вирішенням виховної проблеми "Виховання громадянина-патріота в позашкільному навчальному закладі" на 2015-2020р.р.

Завідувач методичного відділу Палієнко Т.В.

Реалії національно-патріотичного виховання у закладі за результатами впровадження освітньо-виховного проєкту з громадянсько-патріотичного виховання "Моя країна - Україна, Полтавщина - душа країни"

Методист Хоріщенко Н.В.

Формування національно-патріотичних почуттів вихованців в аспекті реалізації освітньо-виховного проєкту "Зберемо воєдино всю нашу родину"

Методист Швець О.І.

Розвиток громадянських та соціальних активностей вихованців в рамках вирішення завдань виховної проблеми закладу

Методист Березич Ю.В.

Результати освітньої діяльності педагогічного колективу закладу у 2019-2020н.р.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Сергієнко Г.О.