Відділ прикладного мистецтва Комунального закладу "Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради"

003

Завідувач відділу - Дегтярь Тетяна Олексіївна

    У відділі прикладного мистецтва працює 4 гуртки образотворчого та декоративно-ужиткового спрямування:

    У відділі працює 4 педагоа, серед них: 1 педагог має педагогічне звання "керівник гуртка - методист"

    Мета діяльності відділу прикладного мистецтва - забезпечення належних умов для розвитку інтелектуальних та творчих здібностей вихованців, їх професійного самовизначення, формування інтересу до народної творчості та національного мистецтва, організація освітнього процесу відділу, проведення виставкової діяльності в Палаці та місті.

    Основні завдання діяльності відділу прикладного мистецтва:

 • впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій, інтерактивних методів організації навчання та виховання;
 • створення умов для розвитку інтелектуальних, творчих, моральних якостей особистості вихованців та їх професійного самовизначення;
 • проведення виставкової діяльності;
 • розвиток педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників;
 • участь педагогічних працівників відділу прикладного мистецтва у фахових конкурсах за напрямком діяльності гуртка.

Діяльність відділу прикладного мистецтва за основними напрямками

Навчально-виховна робота:

 •  розробка навчальних програм керівниками гуртків відділу;
 • проведення навчальних зайнятостей, виховних та масових заходів;
 • виставкова діяльність;
 • впровадження в роботу відділу навчально-виховних проектів.

 Методична робота:

 • розробка керівниками гуртків відділу методичних рекомендацій та систематизація методичних матеріалів за напрямками діяльності гуртків;
 • розробка положень для конкурсу з декоративно-ужиткового та зразкового мистецтва;
 • випуск власної методичної продукції;
 • участь педагогічних працівників відділу у семінарах міського та обласного рівнів, методичних об'єднань за напрямком діяльності гуртків;
 • проведення творчих майстерень, майстер-класів для вихованців Палацу, школярів міста, для керівників гуртків зразкового та декоративно-ужиткового мистецтва міста та області.

    Відділ прикладного мистецтва, в рамках реалізації покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими відділами Палацу, міським методичним кабінетом, вищими та середніми навчальними закладами міста, музеями, бібліотеками тощо.

Навчально-виховний проект відділу прикладного мистецтва "Територія творчості"

    Проектна діяльність - це спосіб ефективного планування ідеї для досягнення найоптимальнішого результату.

   Мета навчально-виховного проекту відділу прикладного мистецтва "Територія творчості" - удосконалення системи навчально-виховної роботи відділу прикладного мистецтва Палацу, яка б сприяла формуванню всебічно та гармонійно розвиненої особистості.

    Завдання проекту: створення ефективного простору для реалізації креативних ідей, пошуку нових шляхів творчого розвитку особистості, забезпечення розумів для самореалізації вихованців, виховання патріотично спрямованої особистості.

 Заходь проекту:

 • тиждень дитячої творчості "Арт-мозаїка" (виставка творчих робіт вихованців відділу прикладного мистецтва, конкурс з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва "Палітра творчості");
 • творчі майстерні, майстер-класи для педагогів, майстер-класи для вихованців (майстер-класи "Творчі батьки – творчим дітям").

 Вихованці відділу прикладного мистецтва Палацу - переможці всеукраїнських, обласних та міських конкурсів з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

 

 

 

 

emblema viddil pr mist