Відділ прикладного мистецтва Комунального закладу "Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради"

003

Завідувач відділу - Дегтярь Тетяна Олексіївна

    У відділі прикладного мистецтва працює 6 гуртків художньо-естетичного спрямування:

    У відділі працює 7 педагогів, серед них: 1 відмінник освіти України, 1 Народний майстер, 2 педагоги мають педагогічне звання "керівник гуртка - методист".

    Мета діяльності відділу прикладного мистецтва - забезпечення належних умов для розвитку інтелектуальних та творчих здібностей вихованців, їх професійного самовизначення, формування інтересу до народної творчості та національного мистецтва, організація освітнього процесу відділу, проведення виставкової діяльності в Палаці та місті.

    Основні завдання діяльності відділу прикладного мистецтва:

 • впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій, інтерактивних методів організації навчання та виховання;
 • створення умов для розвитку інтелектуальних, творчих, моральних якостей особистості вихованців та їх професійного самовизначення;
 • проведення виставкової діяльності;
 • розвиток педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників;
 • участь педагогічних працівників відділу прикладного мистецтва у фахових конкурсах за напрямком діяльності гуртка.

Діяльність відділу прикладного мистецтва за основними напрямками

Навчально-виховна робота:

 •  розробка навчальних програм керівниками гуртків відділу;
 • проведення навчальних зайнятостей, виховних та масових заходів;
 • виставкова діяльність;
 • впровадження в роботу відділу навчально-виховних проектів.

 Методична робота:

 • розробка керівниками гуртків відділу методичних рекомендацій та систематизація методичних матеріалів за напрямками діяльності гуртків;
 • розробка положень для конкурсу з декоративно-ужиткового та зразкового мистецтва;
 • випуск власної методичної продукції;
 • участь педагогічних працівників відділу у семінарах міського та обласного рівнів, методичних об'єднань за напрямком діяльності гуртків;
 • проведення творчих майстерень, майстер-класів для вихованців Палацу, школярів міста, для керівників гуртків зразкового та декоративно-ужиткового мистецтва міста та області.

    Відділ прикладного мистецтва, в рамках реалізації покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими відділами Палацу, міським методичним кабінетом, вищими та середніми навчальними закладами міста, музеями, бібліотеками тощо.

   На базі відділу прикладного мистецтва Палацу діє школа передового педагогічного досвіду для керівників гуртків відділу, метою та завданнями роботи якої є:

 • активізація роботи з обміну передовим педагогічним досвідом серед керівників гуртків відділу прикладного мистецтва;
 • надання методичної допомоги керівникам гуртків з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва;
 • проведення майстер-класів;
 • організація наставництва.

Навчально-виховний проект відділу прикладного мистецтва "Територія творчості"

    Проектна діяльність - це спосіб ефективного планування ідеї для досягнення найоптимальнішого результату.

   Мета навчально-виховного проекту відділу прикладного мистецтва "Територія творчості" - удосконалення системи навчально-виховної роботи відділу прикладного мистецтва Палацу, яка б сприяла формуванню всебічно та гармонійно розвиненої особистості.

    Завдання проекту: створення ефективного простору для реалізації креативних ідей, пошуку нових шляхів творчого розвитку особистості, забезпечення розумів для самореалізації вихованців, виховання патріотично спрямованої особистості.

 Заходь проекту:

 • тиждень дитячої творчості "Арт-мозаїка" (виставка творчих робіт вихованців відділу прикладного мистецтва, конкурс з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва "Палітра творчості");
 • творчі майстерні, майстер-класи для педагогів, майстер-класи для вихованців (майстер-класи "Творчі батьки – творчим дітям").

 Вихованці відділу прикладного мистецтва Палацу - переможці всеукраїнських, обласних та міських конкурсів з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

 

 

 

 

emblema viddil pr mist