Подання заяв або повідомлення про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, керівника закладу освіти або інших суб'єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

2. У закладі освіти заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо вчинення приймає керівник закладу.

3. Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації.

4. Керівник закладу освіти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

  • невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);
  • за потреби викликає бригаду екстренної (швидкої) медичної допомоги для надання екстренної медичної допомоги;
  • повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з'ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вживання заходів для усунення таких причин;
  • повідомляє центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цікування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;
  • скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) НЕ ПІЗНІШЕ, НІЖ УПРОДОВЖ ТРЬОХ РОБОЧИХ ДНІВ З ДНЯ ОТРИМАННЯ ЗАЯВИ АБО ПОВІДОМЛЕННЯ.

 5. Секретар комісії НЕ ПІЗНІШЕ ВІСІМНАДЦЯТОЇ ГОДИНИ ДНЯ, ЩО ПЕРЕДУЄ ДНЮ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ, повідомляє членів комісії, а також заявника та інших зацікавлених осіб про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення, а також надає/надсилає членам комісії та зазначеним особам необхідні матеріали в електронному або паперовому вигляді.

6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комісії, приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від затвердженого складу комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.

7. Під час проведення засідання комісії секретар комісії веде протокол засідання комісії за формою, що оформлюється наказом керівника закладу освіти.

8. Особи, залучені до участі в засіданні комісії, зобов'язані дотримуватись принципів діяльності комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам відомості, що стали їм відомі у зв'язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

Особи, залучені до участі в засіданні комісії, під час засідання комісії мають право:

  • ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії;
  • ставити питання по суті розгляду;
  • подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються.

9. Голова комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням.

10. Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в закладі освіти та виконання нею своїх завдань НЕ МАЄ ПЕРЕВИЩУВАТИ ДЕСЯТИ РОБОЧИХ ДНІВ ІЗ ДНЯ ОТРИМАННЯ ЗАЯВИ АБО ПОВІДОМЛЕННЯ КЕРІВНИКОМ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ.