Спільною метою підписання Меморандуму є:

  • поширення інноваційного та методичного досвіду;
  • забезпечення інтелектуального розвитку громадян;
  • організація спільних заходів;
  • реалізація здібностей учнівської молоді та здобувачів освіти в напрямку практичної підготовки;
  • мотивація до активної дяльності в галузях освіти і науки;
  • сприяння самовизначенню щодо майбутньої професії;
  • організація стажування, підвищення кваліфікації педагогічних і непедагогічних фахівців.

Зокрема Університет та Палац ДЮТ домовилися спільно діяти з метою об'єднання зусиль у вирішенні завдань і проблем науково-дослідної, навчально-методичної діяльності та виховної роботи з учнями й здобувачами освіти, педагогічними працівниками, непедагогічними фахівцями, обміну досвідом, упровадженню інноваційних технологій навчання й виховання у процесі освітньої діяльності та позашкільної роботи, з метою популяризації освітніх програм і послуг Університету й Палацу ДЮТ.

Також під час зустрічі було підписано Договір на проведення практики студентів закладу вищої освіти на базі Палацу ДЮТ.

 1 2 3 4 5